Manažer exelence - cesta k excelencí

Všichni lidé touží po úspěšném prožití života, který znamená excelentní úroveň jištění, kvality i délky existence. Pro dosažení tohoto cíle si kladou za sebe, svou organizaci, instituci či celý stát základní manažerskou otázku.

Základní otázka managmentu

zakladni-otazka-managmentu

Tato otázka zároveň zkoumá kvalitativní i kvantitativní stránku dílčích činitelů úspěchu, přesněji řečeno vzájemně závisle proměnné úspěchu, kterými jsou: prostředek, zdroj, pásmo práce, prostředí a čas. Dosažení úspěchu vyžaduje porozumět a využít jak zákonitostí působících v rámci dílčích proměnných úspěchu, tak zákonitostí synergie vzájemné závislosti těchto proměnných. Pokud se podaří využít jak dílčích, tak synergetizujících zákonitostí v excelentní úrovni, vytváří to šanci na spuštění dynamiky spirálového růstu bohatství (viz článek: Co je to spirálový management?)

A to je hlavní smysl a náplň programu Manažer excelence I až VII.

Úspěšnost programu Manažer excelence je dána jednak unikátním know-how obsaženém v knihách Košatění bohatství, Řízení proudu změn a zejména Spirálový management, ale především úspěšnou praxí klientů. Náš klient Nemocnice s poliklinikou v České Lípě získala prestižní cenu za nejlepší projekt v řízení lidských zdrojů HREA Human Resource Excellence Award 2006. Téměř polovina všech absolventů programu Manažer excelence dospěla až ke skvělému nastartování spontánního spirálového růstu bohatství. Klienti, kteří usilují co nejlépe uplatnit znalostní přínos programu Manažera excelence mohou využít jak podporu implementačních modulů, tak výcvik dovedností. Synergické propojení znalostně-energetizujících modulů programu Manažer excelence s implementačními a dovednostními moduly tak umožňuje vytěžit z peněz a času klientů růstový efekt, který je při individuálním využívání dílčích programů nedosažitelný.

Ing. Andrej Kopčaj, CSc.
zakladatel SILMA ’90