Spirálový management

Cílová skupina:

Manažeři, vedoucí pracovníci, podnikatelé, zaměstnanci, kteří chtějí lépe pochopit vzájemné souvislosti mezi úrovní a angažovaností zaměstnanců a podnikovými výsledky.

Praktické přínosy pro Vás:

 • Připomenete si hlavní principy, na kterých jsou založeny dynamicky rostoucí, úspěšné firmy
 • Uvědomíte si, jak úzce jsou tyto principy spojeny s úrovní manažerů a zaměstnanců a s prostředím, které je ve firmě vytvářeno
 • Pochopíte:
  • proč při práci s lidmi ztrácíte tolik času a energie
  • proč se Vám nedaří realizovat změny
  • proč se část zaměstnanců pouze „veze“
 • Naučíte se rozlišovat „správné“ a „nesprávné“ zaměstnance a vybírat a rozvíjet pouze ty správné
  • Připomenete si rozdíl mezi stimulací a motivací, co kdy použít, co na koho platí a proč
  • Ujasníte si, že angažovanost zaměstnanců a realizace změn znamená především správně nastavený systém práce s lidmi a až na druhém místě odměňování a benefity
 • Připravíte si půdu pro to, abyste se mohli méně věnovat řešení operativních problémů a získali více času na důležitější, strategické záležitosti
  • Získáte praktické tipy, jak vše výše uvedené využít pro dosažení dlouhodobé prosperity
 • Vše si vyzkoušíte na praktických příkladech

Obsah:

sipkaPrincipy a zákonitosti zvyšování konkurenceschopnosti
sipkaRole manažera při vytváření podmínek pro úspěšné změny
sipkaZvyšování angažovanosti zaměstnanců
sipkaVytvoření nové firemní kultury, autonomie, přenesení odpovědnosti
sipkaSynergický růst, zvyšování efektivity spolupráce
sipkaDlouhodobá výkonnost, zkracování času zlepšování
sipkaEfektivita změn

Účastníci semináře obdrží zdarma výukové DVD Spirálový management, na kterém si budou moci prezentované a probírané principy kdykoliv připomenout.
Program bude veden formou workshopu a bude doplněn příklady z praxe. Vychází z vlastních zkušeností lektora.

Lektor:

Ing Kamil Košťál, MBA, Alog.

Lektor Kamil KošťálZkušený manažer a konzultant. Pracoval postupně jako obchodník, ředitel marketingu, strategie, projektového řízení, řízení kvality, logistiky a personalistiky. Má bohaté zkušenosti s rozvojem lidí a procesů a řízením strategických změn.
Systematický přístup, detailní znalost procesů a jejich vazeb, důslednost, projektový přístup ke změnám a důraz na nárůst vnitrofiremní efektivity představují jeho přínos pro klienta.

kurz