Strategický management

Cílová skupina:

Manažeři, vedoucí pracovníci, podnikatelé, zaměstnanci, kteří si chtějí udělat jasno v dlouhodobém směrování firmy, kteří hledají jak se odlišit od konkurence, jak strategii prakticky implementovat a zlepšovat tím svou konkurenceschopnost a dlouhodobé ekonomické výsledky

Praktické přínosy pro Vás:

 • Zjistíte, proč je důležité mít jasno v dlouhodobých cílech firmy.
 • Poznáte, jak se odlišují tyto firmy od firem, které toto nedělají.
 • Vyzkoušíte si ověřené přístupy k firemní strategii.
 • Zmapujete si, nakolik se odlišujete od Vaší konkurence.
 • Vyzkoušíte si, jak tohle odlišení postupně vytvářet.
 • Naučíte se připravit program změn vedoucích k realizaci Vaší strategie.
 • Budete umět vytvořit prostředí, které efektivní realizaci napomůže.
 • Dozvíte se, kdy a jak zapojit do vytváření a realizace strategie zaměstnance.
 • Zjistíte, co Vám přinese jejich angažovanost/neangažovanost.
 • Získáte praktické tipy, jak vše výše uvedené využít pro dosažení dlouhodobé prosperity.
 • Vše si vyzkoušíte na praktických příkladech.

Obsah:

Úvod do strategie
sipkaCo řešit/neřešit ve strategii, vazba mezi strategií a výkonností
sipkaRůzné přístupy ke strategii (klasický strategický management, modré oceány, balanced scorecards, modely excelence, štíhlé filozofie apod.)
sipkaTvorba scénářů budoucího vývoje
sipkaJak definovat strategické cíle pro jednotlivé procesy
sipkaEkonomický přínos strategie na různých úrovních řízení
sipkaEfektivní realizace firemní strategie
sipkaZapojení zaměstnanců
sipkaPříklady z úspěšných firem

Program bude veden formou workshopu a bude doplněn příklady z praxe. Vychází z vlastních zkušeností lektora.

Lektor:

Ing Kamil Košťál, MBA, Alog.

Kamil košťálZkušený manažer a konzultant. Pracoval postupně jako obchodník, ředitel marketingu, strategie, projektového řízení, řízení kvality, logistiky a personalistiky. Má bohaté zkušenosti s rozvojem lidí a procesů a řízením strategických změn.
Systematický přístup, detailní znalost procesů a jejich vazeb, důslednost, projektový přístup ke změnám a důraz na nárůst vnitrofiremní efektivity představují jeho přínos pro klienta.

kurz